Logo Ieder kind verdient een verjaardag

Kinderen verdienen beter

De reactie van Leergeld Nederland, Jarige Job, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds en Kinderhulp op het SER advies.

De SER trok 17 maart hard aan de bel toen zij constateerde:
“We kunnen niet wegkijken van kinderen in armoede. Armoede zou een tijdelijk verschijnsel moeten zijn, maar in de praktijk leeft maar liefst een derde van de arme kinderen meer dan vier jaar in armoede. Hoe langer je onder de armoedegrens leeft, hoe moeilijker je daar weer bovenop komt” (SER-commissievoorzitter Nicolette van Gestel).

De constatering
Volgens het SCP (bron: armoedesignalement 2014) groeien in ons land 423.000 kinderen op in armere gezinnen, dat is 1 op de 8 kinderen. Deze kinderen lopen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Het is belangrijk dat ook deze kinderen kunnen deelnemen aan schoolreisjes, lid kunnen worden van een sportclub, hun verjaardag kunnen vieren of de mogelijkheid krijgen om op muziekles te gaan. Zo kunnen ze zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de toekomst van ieder kind, in het belang van het gezin en in het belang van de samenleving. Opgroeien in armoede kan leiden tot sociale uitsluiting en achterstand en uiteindelijk tot ongelijkheid en tweedeling in onze maatschappij. Door armoede onder kinderen tegen te gaan worden kosten bespaard op verschillende terreinen zoals gezondheidszorg, jeugdzorg en veiligheid & justitie

Naar een oplossing
De grootste uitdaging is om veel meer kinderen met een breed pakket voorzieningen te bereiken. Met goed partnerschap tussen gemeenten en maatschappelijke organisaties is dit mogelijk! Daarom werken Kinderhulp, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Stichting Jarige Job en Leergeld Nederland nauw samen zodat we met een landelijk dekkend en lokaal werkend netwerk zoveel mogelijk kinderen bereiken. Alle kinderen verdienen een kans om mee te doen!

Meetbare ambitie
Onze ambitie is om met u in 2020 een volledig bereik onder kinderen in armoede te hebben: eenvoudig, effectief en efficiënt. Het aanbod is gecombineerd en beschikbaar voor alle kinderen die opgroeien in armere gezinnen in alle gemeenten in Nederland (1 aanvraag, 1 backoffice). Ons doel: dat alle kinderen de kans krijgen om mee te doen en een mooie toekomst tegemoet gaan.

Aan de slag!
De SER en de gezamenlijke kinderhulporganisaties agenderen hiermee een grote bestuurlijke opgave. Na het constateren komt doorpakken, en daar komt ons partnerschap om de hoek kijken. Sterke verbinding en maatschappelijke organisaties is naar ons idee echt onontbeerlijk. Zullen we dit gezamenlijk oplossen?

Hartelijke groet,

Gaby van den Biggelaar (Leergeld Nederland)
Huib Lloyd (Stichting Jarige Job)
Monique Maks (Jeugdsport+jeugdcultuurfonds)
Bertien Minco (Jeugdsport+jeugdcultuurfonds)
Jan Wezendonk (Nationaal Fonds Kinderhulp)

Nieuwsbrief ontvangen?
Doneer via Tikkie
Zoeken in Stichting Jarige Job