Logo Ieder kind verdient een verjaardag

Rapport ‘Altijd op een richeltje lopen’

29 september 2020

Eind 2019 is Samen voor alle Kinderen gestart met onderzoek naar ‘werkende armen’. Al lange tijd weten we dat er werkenden zijn die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. En dat zij ook niet altijd gebruikmaken van de beschikbare voorzieningen voor hun kinderen. Dit rapport onderzoekt hoe deze ouders bereikt kunnen worden voor hulp.

Het onderzoek is grotendeels gebaseerd op persoonlijke verhalen van werkende ouders. Het bevat belangrijke en breed toepasbare informatie over het bereiken van de groep werkende ouders die moeten leven met een krappe beurs. Daarnaast biedt het rapport van Sam& ook zicht op structurele belemmeringen waarmee deze groep ouders te maken heeft.

Gezinnen met weinig inkomen

De bevindingen leiden tot een levendig rapport voor iedereen die te maken heeft met gezinnen waar te weinig inkomen is ondanks dat zij betaald werk hebben of gezinnen die recentelijk, bijvoorbeeld door de coronacrisis, met een inkomensterugval te maken hebben.

Samen voor alle Kinderen

Samen voor alle Kinderen (Sam&) is een initiatief van Stichting Jarige Job, Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur en Nationaal Fonds Kinderhulp. Samen gaan we de strijd aan tegen kinderarmoede in Nederland, door voorzieningen aan te bieden op het gebied van educatie, sport, cultuur, verjaardag en vrije tijd.

Er komt een vervolg

Met gemeenten, het Rijk, maatschappelijke organisaties en andere partners gaat Sam& concrete aanpakken ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de groep “werkende armen” beter de weg weet te vinden naar ondersteuning voor hun kinderen. Heb je ideeën concrete of suggesties, neem contact op via a.huygen@leergeld.nl.

Materialen

Wil je zelf aandacht besteden aan dit onderzoek op social media, website en/of nieuwsbrief? Download hier een aantal leuke afbeeldingen die je hiervoor kunt gebruiken. Wil je extra fysieke exemplaren ontvangen, neem dan contact op met info@samenvoorallekinderen.nl.

Downloads

Rapport 'Altijd op een richeltje lopen’

Samenvatting rapport 'Altijd op een richeltje lopen’

Nieuwsbrief ontvangen?
Doneer via Tikkie
Zoeken in Stichting Jarige Job