Logo Ieder kind verdient een verjaardag

Kevin over zijn stageplaats bij Jarige Job

Kevin Trilsbeek over zijn stageplaats:

“Jarige Job was een schot in de roos”

‘Boffen’ met je stageplaats. En het zelfs zo naar je zin hebben dat je er ook wel wilt blijven werken! Dat kan niet iedere student zeggen! Wie dat wel doet én zegt is Kevin Trilsbeek. Sinds februari is hij actief bij Stichting Jarige Job in Rotterdam, een stichting die zich richt op ‘kinderen uit arme gezinnen’. Via zijn vriendenkring en zijn ouders kwam hij in contact met Jarige Job en nu hij zijn opdracht bijna heeft afgerond, zegt hij: “met deze stageplaats heb ik het enorm getroffen. Voor mij was Jarige Job een schot in de roos.”

Kevin Trilsbeek (26) is vierdejaars student aan de Hogeschool Rotterdam en heeft zich de afgelopen jaren bekwaamd in Sportmarketing en –management. Zijn afstudeeropdracht omvat het onderwerp ‘relatiebinding’, gericht op de zakelijke partners van Stichting Jarige Job. Wat dat betreft kon hij vissen in een heldere vijver met een gevarieerd aanbod van relaties. Immers, Stichting Jarige Job gedijt bij de welwillendheid en goedgeefsheid van bedrijven, organisaties en donateurs, waarmee als het ware ‘innige relaties’ moeten worden onderhouden.

Wat doet Jarige Job?
Onder het motto ‘Ieder kind verdient een verjaardag’ zorgt Jarige Job ervoor dat tienduizenden kinderen in Nederland die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat daar thuis geen geld voor is, toch ‘hun feestje’ krijgen. Dat doet Jarige Job door middel van een verjaardagsbox. In deze box zitten speelgoed, slingers, taartmix, kaarsjes, leesboeken en traktaties voor thuis en voor de klasgenootjes op school. De ouders van deze kinderen staan onder andere geregistreerd bij de Voedselbank en krijgen via deze weg de verjaardagsbox. Of gezinnen worden doorverwezen via maatschappelijk werkers. Per leeftijdscategorie en geslacht worden de verjaardagsboxen samengesteld: 4-6; 7-9; en 10-12 jaar.

Sinds de oprichting van Jarige Job in 2010 worden jaarlijks ruim 20.000 kinderen blij gemaakt met een verjaardagsbox. En het is doelstelling van de Stichting om te groeien naar 60.000 kinderen, want dat is het aantal kinderen in Nederland dat sociaal wordt buitengesloten omdat ze opgroeien in armoede.

Donaties en vrijwilligers!
Begrijpelijk dat voor dat doel geld nodig is, veel geld! Jarige Job krijgt veel donaties, afkomstig van bedrijven die bijvoorbeeld speel- en snoepgoed geven, maar ook van particulieren. En heel belangrijk voor Jarige Job zijn de vrijwilligers die zorgen voor alle werkzaamheden, variërend van voorlichting op scholen, bedrijven en organisaties tot logistieke ondersteuning (inpakken van de boxen, transport, et cetera).

Structuur voor samenwerking
Duidelijk mag zijn dat het onderhouden van goede contacten met de bedrijven die structureel Jarige Job ondersteunen, bovenaan de agenda staat van de Stichting. “Omdat vanuit alle hoeken diverse partijen hier over de vloer komen, bestaat de noodzaak structuur te creëren voor die samenwerking”, vertelt Kevin. “Samen met de communicatiemedewerker van de stichting hebben we mijn afstudeeropdracht geformuleerd. Omdat Jarige Job nog een betrekkelijk jonge stichting is, ligt het speerpunt van mijn opdracht op het benchmarken bij andere goede doelen-organisaties. Hoe pakken zij hun relatiebeheer aan, waar bevinden zich mogelijke valkuilen en hoe creëren zij de beste win-win situaties. In een combinatie van literatuurstudie, veldonderzoek en interviews probeer ik tot een gedegen input te komen die op termijn van belang is voor de strategie van Jarige Job”, aldus Kevin.

‘Open’ werkwijze
Nu, na vier maanden, prijst Kevin zich gelukkig dat hij voor een stage bij Jarige Job heeft mogen kiezen. “Bij alle gesprekken met bedrijven en organisatie die hier over de vloer komen, hebben ze mij betrokken”, vertelt hij. “Het zegt iets over de ‘open’ werkwijze van de stichting, en dan heb ik nog niet eens over de informele sfeer die hier heerst, alsmede over het gegeven dat ze mij behandelen als collega, als hun ‘gelijke’. Ze geven mij advies en stellen vertrouwen in me, waarbij de drempel niet waanzinnig hoog wordt gelegd.”

Volop werk voor stagiaires
Kevin tot slot: “Er ligt als het ware nog een ‘heel veld’ open op het gebied van relatiebeheer, vergroten van naamsbekendheid en bewustwording. Volop werk dus de komende jaren voor nieuwe stagiaires. Ze zijn niet alleen welkom bij Jarige Job, maar ook ‘nodig’. En ik weet zeker dat ze het net zo naar hun zin zullen hebben als ik (en met mij nog 2 andere stagiaires) het hier heb gehad.”
Waar krijg je zo’n stageplek?

Enthousiast geworden van Kevin zijn verhaal en ben jij op zoek naar een stage? Stichting Jarige Job is vanaf februari op zoek naar een nieuwe stagiair(e)! Word jij dat?

Klik hier voor de vacature of mail je motivatie en CV naar info@stichtingjarigejob.nl!

Nieuwsbrief ontvangen?
Doneer via Tikkie
Zoeken in Stichting Jarige Job